sauna • overnachting • massages • beauty • pakkingen • ontharing
Eenieder die een reservering maakt bij Aarts-Wellness gaat akkoord met onderstaande huisregels:
 1. De accommodatie is binnen volledig rookvrij.
 2. U bent verplicht om te douchen vóór het in gebruik nemen van onze accommodatie.
 3. Het is verplicht gebruik te maken van handdoeken in onze droge sauna en infrarood cabine.
 4. Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis. Kinderen dienen steeds onder toezicht van een volwassene te blijven.
 5. Verboden te duiken en/of te springen.
 6. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 7. Aarts-Wellness heeft het recht om personen te weigeren, zonder opgave van redenen. Het voorschot wordt wel gerestitueerd.
 8. Het gebruik van slippers is verplicht.
 9. Het is verboden om in onze accommodatie producten toe te voegen aan sauna, zwembad, jacuzzi en stoomcabine.
 10. Als klant bent u verantwoordelijk voor het juiste gebruik van onze faciliteiten. Bij aankomst krijgt u tekst en uitleg en er is ook een duidelijke schriftelijke uitleg aanwezig.
 11. Wanneer er schade wordt toegebracht aan onze accommodatie, bent u verplicht deze te vergoeden.
 12. Wanneer deze schade tot gevolg heeft dat onze accommodatie niet meer volledig kan functioneren, zal een schadevergoeding van € 500,00 per dag betaald moeten worden, te rekenen vanaf de dag waarop de schade werd toegebracht tot en met de dag waarop de herstelling plaatsvond. Moet de volgende klant afgezegd worden, zullen deze kosten aan u doorberekend worden. 
 13. Aarts-Wellness kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of verkeerd gebruik van de accommodatie en zal dus nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Aarts-Wellness zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.
 14. Het is verboden massage-olie in de wellnessruimte's te gebruiken.
 15. Bij laattijdig verlaten van onze accommodatie, zal de extra tijd worden aangerekend tegen € 20,00 per 10 minuten.
 16. Het is verboden consumpties of andere goederen die al in de ruimte aanwezig zijn mee naar huis te nemen.
 17. Vanaf 22 uur worden enkel reserveringen aangenomen van twee personen en wordt de stilte van het buitengedeelte gerespecteerd
 18. Aarts-Wellness beperkt zich ertoe de gebruiker parkeervakken en fietsenstallingen ter beschikking te stellen. Aarts-Wellness is geen bewaarnemer of depositaris en heeft dus ook geen bewaarplicht, hij is evenmin aansprakelijk voor daden van derden. Jepun Spa wijst alle aansprakelijkheid af uit hoofde en op grond waarvan ook, voor alle schade ten gevolge van onder meer ongevallen, diefstal of beschadiging zelfs ten dele, die binnen zijn inrichting kan ontstaan.
Jungle Ruimte
Romeinse Ruimte
Oorspronkelijke Ruimte
Moderne Ruimte
Beach Ruimte
Romantische Ruimte